Platon Podpora Konfigurácia e-mailového klienta The Bat!

Konfigurácia e-mailového klienta The Bat!

Toto je stručný návod ako nakonfigurovať e-mailového klienta The Bat! pre sťahovanie pošty zo schránok na Platon Webhostingu. Ako príklad je v obrázkoch uvedená doména testdomain.sk, ale postup je aplikovateľný pre ľubovoľnú doménu prevádzkovanú na našich serveroch.

V prvom kroku zadáme meno konta.

Ďalej zadáme tiež meno a e-mailovú adresu.

Vyberieme IMAP ako typ sťahovania pošty a nastavíme mail.platon.sk ako server prichádzajúcej pošty. Ako server odchádzajúcej pošty nastavíme smtp.platon.sk.

Server odchádzajúcej pošty vyžaduje authentifikáciu.

Zadáme používateľské mená pre tieto servery, ktoré sú totožné s našou e-mailovou adresou v tvare mailbox@testdomain.sk.

Zadáme tiež heslo pre schránku, ktoré sme si nastavili v administračnom rozhraní.

Na záver ešte prekontrolujeme všetky nastavenia.

Keďže Platon Webhosting používa bezpečné pripojenie k poštovým schránkam, je nutné náš účet dodatočne dokonfigurovať. Pre náš účet mailbox@testdomain.sk vyberieme nastavenia servera a zaškrtneme používanie bezpečného pripojenia (TLS).

Potom už môžeme dať sťahovať poštu zo schránky na Platon Webhostingu. Vzhľadom na bezpečný typ pripojenia bude nutné potvrdiť platnosť certifikátu, či už dočasne pre jedno stiahnutie alebo permanentne.

V INBOXe by sme mali vidieť privítaciu správu od poštového administrátora.