Platon Podpora [OLD] Pripojenie k MySQL databáze

[OLD] Pripojenie k MySQL databáze

NÁZOV SERVERA

Platon Webhosting dodržuje bezpečnostné princípy aj v prípade komunikácie s databázou. Táto bezpečná komunikácia je však pre používateľa zákazníka úplne transparentná a neviditeľná.

Kvôli dosiahnutiu vyššieho výkonu je databáza prevádzkovaná na samostatnom databázovom clusteri. Cluster je zabezpečený pred prístupom z vonku a prístupný je iba z virtuálnej privátnej siete, tzv. VPN. Vaša web aplikácia sa teda k dátam dostane, potenciálny útočník však nie.

Preto vo vašich web aplikáciach na Platon Webhostingu používajte pre pripojenie nasledujúci databázový server:

mysql.vpn.platon.sk

MENO POUŽÍVATEĽA A DATABÁZY

Vytvorené mená databáz a používateľov sú totožné. Ich tvar je PREFIX_SUFFIX, kde PREFIX je Váš zákaznícky identifikátor a SUFFIX môže byť ľubovoľný podľa Vášho výberu. Všetky mená databáz resp. používateľské mená teda začínajú tým istým prefixom.

Špecifikom Platon Webhostingu je zdieľaný používateľzdieľaná databáza:

  1. zdieľaný používateľ je v tvare len PREFIX bez SUFFIXu a je teda totožný s Vašim zákazníckym idetifikátorom; je určený len na administráciu databáz cez rozhranie phpMyAdmin, pretože má prístup do všetkých Vašich databáz, teda tých začínajúcich prefixom PREFIX; v žiadnom prípade by sa nemal používať na samotné pripojenie k databáze zo skriptu, nakoľko kompromitácia tohto používateľského mena môže mať za následok získanie prístupu k ďalším databázam.

  2. zdieľaná databáza je podobne ako zdieľaný používateľ v tom istom tvare len PREFIX bez SUFFIXu, čiže jej meno je totožné s Vašim zákazníckym idetifikátorom; do tejto databázy má prístup každý používateľ v tvare PREFIX_SUFFIX, čiže každý, ktorý začína Vašim prefixom; databáza je určená na zdieľanie dát medzi Vašimi viacerými projektami; spravidla ide o rôzne číselníky, ale tiež údaje typu počasie alebo kurzy NBS, ktoré môžu využívať rôzne stránky prevádzkované na našom hostingu (samozrejme len Vaše stránky).

TEST PRIPOJENIA

Programátorská komunita okolo skupiny Platón vyvinula spôsob, ako overiť funkčnosť pripojenia k databáze priamo na našom serveri. Stiahnite si testovací PHP skript k sebe do počítača, pozmeňte prihlasovacie parametre tak aby boli správne a uploadnite skript na náš webhostingový server.

Po dosiahnutí skriptu prehliadačom by sa vám mali zobraziť informácie o úspešnosti pripojenia k databáze a tiež report z testu vykonávania jednotlivých databázových operácií.