Platon Podpora Konfigurácia e-mailového klienta Microsoft Outlook Express

Konfigurácia e-mailového klienta Microsoft Outlook Express

Toto je stručný návod ako nakonfigurovať e-mailového klienta Microsoft Outlook Express pre sťahovanie pošty zo schránok na Platon Webhostingu. Ako príklad je v obrázkoch uvedená doména opelclub.sk, ale postup je aplikovateľný pre ľubovoľnú doménu prevádzkovanú na našich serveroch.

V prvom kroku vyberieme pridanie nového účtu.

Zadáme svoje meno.

Zadáme svoju e-mailovú adresu.

Vyberieme IMAP ako typ sťahovania pošty a nastavíme imap.platon.sk ako server prichádzajúcej pošty. Ako server odchádzajúcej pošty nastavíme smtp.platon.sk.

Účet musíme ešte dokonfigurovať, takže vyberieme vlastnosti (Properties) účtu.

Vidíme nastavenia, ktoré sme pred chvíľou zadali, takže sa prepneme na ďalšiu záložku.

Zadáme používateľské mená pre tieto servery, ktoré sú totožné s našou e-mailovou adresou v tvare meno@opelclub.sk.

Užitočné je zaškrtnúť voľbu pamätania si hesla a rovnako tak potrebu autentikácie odosielacieho servera.

Rovnaké nastavenia pre server odchádzajúcej pošty. Nie je však nutné ich opätovne vyplniť.

Keďže Platon Webhosting používa bezpečné pripojenie k poštovým schránkam, je nutné náš účet dodatočne dokonfigurovať pod ďalšou záložkou. Pre náš účet meno@opelclub.sk zaškrtneme používanie bezpečného pripojenia cez SSL.

V konfigurácii IMAP je nutné nastaviť cestu k priečinkom. Zadáme INBOX.; pozor na veľké písmená a bodku na konci.

Potom už môžeme dať sťahovať poštu zo schránky na Platon Webhostingu. Vzhľadom na bezpečný typ pripojenia bude nutné potvrdiť platnosť certifikátu, či už dočasne pre jedno stiahnutie alebo permanentne.

V INBOXe by sme mali vidieť privítaciu správu od poštového administrátora.