Platon Podpora Nastavenie presmerovania domény na inú doménu

Nastavenie presmerovania domény na inú doménu

Prostredníctvom nášho webového portálu máte možnosť nastaviť si presmerovanie Vašej domény na inú doménu na úrovni DNS (A záznamov).

Predtým ako nastavíte samotné presmerovanie domény, je potrebné v DNS záznamoch zmeniť A záznam danej domény na IP adresu 213.215.116.9. V konfiguračnom rozhraní setup.platon.sk prejdite v ľavom menu na DNS -> Zoznam domén a vyhľadajte príslušnú doménu.


Kliknite na Zobraziť, prejdite na sekciu A záznamy a pri príslušnom A zázname kliknite na Upraviť.


V tejto sekcii je potrebné na všetkých A záznamoch, ktoré chcete presmerovať, zmeniť IP adresu na 213.215.116.9.
(Čiže je možné si vybrať, ktorý A záznam má byť presmerovaný - napríklad platon.sk môže byť presmerovaný, pričom už www.platon.sk (alebo iná subdoména, napríklad webhosting.platon.sk), nemusí byť presmerovaná).


Na ďalšom obrázku vidno že doménu platontest.sk, má v A zázname nastavený presmerovací server, takže môže byť presmerovaná na inú doménu, ale www.platontest.sk má nastavené naše webhostingové servery, čiže táto doména nie je presmerovaná.


Teraz, keď je A záznam nastavený na presmerovací server, je potrebné v ľavom menu prejsť do WWW -> Presmerovanie a pri príslušnej doméne kliknúť na tlačítko Pridať nové presmerovanie


V pravom rohu potom kliknite na Pokročilé nastavenia.


Postupne vyplňte jednotlivé polia:

  • Virtuálny server: subdoména . doména (subdoména pred bodkou je nepovinná)
  • Vyhovujúca cesta (nepovinné): vyplniť, len ak si želáte presmerovať konkrétny podadresár na doméne.
  • Vyhovujúce subdomény: toto nastavenie slúži na defaultné presmerovanie subdomén na rovnakú cieľovú adresu / doménu. Čiže pokiaľ si želáte presmerovať všetky subdomény a hlavnú doménu na rovnaký cieľ, stačí v roletkovom menu vybrať Všetky subdomény. Pokiaľ si želáte presmerovať len subdoménu www, vyberte Iba subdoména WWW. Pokiaľ si neželáte presmerovávať žiadnu subdoménu, čiže ani defaultnú doménu (domena.ext bez www), zvoľte poslednú možnosť Žiadne subdomény.
  • Vyhovujúci protokol: odporúčané nastavenie je všetky protokoly, ale pokiaľ by to bolo v nejakom špecifickom prípade nutné, môžete pomocou tohto nastavenia oddeliť presmerovanie HTTP a HTTPS
  • Typ presmerovania: ponechať 301 - Trvalé presmerovanie
  • Cieľová adresa: samozrejme špecifikuje kam má byť daná doména presmerovaná. Cieľom nemusí byť len doména, respektíve subdoména, ale aj špecifický priečinok na určitej doméne