Platon Podpora Zmena vlastníka .SK domény

Zmena vlastníka .SK domény

Zmena vlastníka všeobecne

UPOZORNENIE: PO ODCHYTENÍ DOMÉNY PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY BACKORDER VÁM ODPORÚČAME VYKONAŤ ZMENU VLASTNÍKA DOMÉNY NAJSKÔR O 3 DNI, VZHĽADOM NA TO, ŽE URČITÝ ČAS TRVÁ, KÝM JE NOVÁ REGISTRÁCIA ZANESENÁ V SYSTÉME SK-NIC A V NAŠICH SYSTÉMOCH. SPRAVIDLA SA DÁ ZMENA VLASTNÍKA VYKONAŤ AJ 12 HODÍN PO ODCHYTENÍ, ALE JE POTREBNÉ POČÍTAŤ S KOMPLIKÁCIAMI. BEŽNEJ ZMENY VLASTNÍKA SA TOTO OBMEDZENIE NIJAKO NEDOTÝKA

O zmenu vlastníka .sk domény je potrebné požiadať priamo centrálny register .sk domén SK-NIC. Je potrebné ísť na stránku www.sk-nic.sk a v ľavom menu zvoliť formulár F6 - Zmena držiteľa. Pomocou tohto formulára si vygenerujete žiadosť, ktorú je potrebné vytlačiť. Po zadaní mena domény a identifikátora nového vlastníka, kliknite na tlačítko odoslať.

POZOR : MENO DOMÉNY ZADAJTE DO FORMULÁRU BEZ KONCOVKY .SK, INAK VÁM BUDE FORMULÁR VYHLASOVAŤ, ŽE ZMENA VLASTNÍKA NIE JE MOŽNÁ.


Následne skontrolujte údaje a po kliknutí na tlačítko odoslať Vám stránka ponúkne tlačiteľnú verziu Vašej žiadosti.

Žiadosť musí potvrdiť pôvodný aj nový majiteľ domény, pričom podpis za pôvodného držiteľa musí byť úradne overený a to aj v prípade, že povodným držiteľom je právnická osoba.

Následne je potrebné túto žiadosť zaslať poštou do SK-NICu:

SK-NIC, a.s.
P.O.BOX 49
840 00  Bratislava 4
(ich adresa je uvedená aj priamo na formulári).

Pre zmenu vlastníka /~držiteľa domény je ešte potrebné aby mal nový vlastník pridelené USER ID, čiže štatút užívateľa v systéme SK-NIC. Pokiaľ ho nemá, je možné ho získať vyplnením formuláru F1 - Žiadosť o štatút užívateľa (nachádza sa taktiež na stránke www.sk-nic.sk) a jeho následným potvrdením (notársky overený podpis alebo pečiatka) a zaslaním na poštovú adresu SK-NICu.

Zmena vlastníka v prípade, že aktuálnych vlastníkom je naša spoločnosť

Pokiaľ je vlastníkom spoločnosť Platon Technologies (PLAT-0008), vygenerujte prosím daný formulár F6 na stránke SK-NICu, preveďte ho do formátu PDF a nahrajte prostredníctvom nášho webového portálu do systému nasledovným spôsobom:

Po prihlásení do setup.platon.sk, kliknite na záložku Domény -> Zmena vlastníka. Do kolonky Doména vyplňte doménu, ktorej sa zmena týka a v ďalšom riadku vyhľadajte formulár (vo formáte PDF). Následne kliknite na tlačítko Zmena vlastníka. Týmto je formulár uložený v našom systéme a čaká na potvrdenie. Z našej strany ho potvrdíme pomocou elektronického podpisu.


Originál formuláru prosím potvrďte a pošlite ho poštou na adresu SK-NICu, ktorá je uvedená vyššie. Zmena vlastníka sa uskutoční, akonáhle SK-NIC spáruje tieto dva formuláre (spravidla niekoľko dní).