• bezpečný...
  • stabilný...
  • rýchly!

Konfigurácia POP3 účtu v e-mailovom klientovi Mozilla Thunderbird 2.x

sekcia: Podpora

Pokiaľ používate verziu 3.x, postupujte podľa tohto návodu.

Toto je stručný návod, ako nakonfigurovať e-mailového klienta Mozilla Thunderbird 2.x pre sťahovanie pošty prostrednictvom POP3 zo schránok u Platon Webhostingu. Ako príklad je v obrázkoch uvedená schránka mailbox@testdomain.sk, ale postup je aplikovateľný pre ľubovoľnú e-mailovú schránku prevádzkovanú na našich serveroch.

V menu aplikácie Mozilla Thunderbird vyberte Nástroje -> Nastavenie účtu.


V konfiguračnom okne kliknite na Pridať účet.


Spustí sa Sprievodca vytvorením účtu. Zvoľte Poštový účet a kliknite na Ďalej.


V novom okne vyplňte Vaše meno, ktoré sa bude zobrazovať príjemcovi a e-mailovú adresu, ktorú máte vytvorenú u Platon Webhosting a kliknite na Ďalej.


Zvoľte typ servera pre príjem pošty na POP3 a vyplňte jeho meno: pop3s.platon.sk. Kliknite na Ďalej.


Na novom okne vyplňte Používateľské meno pre príjem pošty, ktoré prislúcha k danej e-mailovej adrese (spravidla je rovnaké ako e-mailová adresa) a na ďalšom zvoľte Názov účtu (môže byť ľubovolný, slúži len na identifikáciu e-mailového konta pre Vás).Na poslednej strane sú zhrnuté údaje o e-mailovom konte. Sprievodcu ukončíte kliknutím na Dokončiť.


Aplikácia Vás vráti späť na konfiguračné okno. V ľavom menu zvoľte Server pre odosielanie pošty (SMTP) a vpravo kliknite na Pridať.


Objavia sa nastavenia SMTP servera, kde vyplňte nasledovné položky:

  • Popis servera – zvoľte ľubovolný popis
  • Názov servera – uveďte: smtps.platon.sk
  • Port pre odosielanie pošty bude 465
V druhej časti zašktnite Používať meno a heslo, a vyplňte Vaše používateľské meno prislúchajúce k danej e-mailovej schránke. Nakoniec zvoľte typ zabezpečenia cez SSL a kliknite na tlačítko OK.


Opäť sa dostanete do konfiguračného okna, kde v ľavom menu nájdite Názov účtu, ktorý ste práve nakonfigurovali a pod ním kliknite na Nastavenie servera. V pravej časti okna, v sekcii Bezpečnostné nastavenia zvoľte bezpečné spojenie cez SSL. Potom kliknite na tlačítko OK


Pred prvým stiahnutím a odoslaním e-mailov si Mozilla Thunderbird od Vás vyžiada heslo pre prihlásenie sa na príslušný mailový server. Uveďte heslo, ktoré prislúcha k danej e-mailovej schránke a zaškrtnite voľbu Použiť správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.


E-mailový klient je teraz nakonfigurovaný a možete ho používať.

  • Platon Webhosting
  • Metafox CMS
  • Platon Technologies, s.r.o.