Platon Kontakt

Kontakt

 Vedenie spoločnosti 
Ondrej Jombík
konateľ spoločnosti
jombik@platon.org
Martin Jombík
technický riaditeľ
mjombik@platon.org
Sídlo a fakturačná adresa

Platon Technologies, s.r.o.
Hlavná 3
927 01  Šaľa
Slovensko

IČO: 36 279 129
DIČ: 2022119572
IČ DPH: SK2022119572
SK-NIC: PLAT-0008
Korešpondenčná adresa

Platon Technologies, s.r.o.
Trenčianska 53
821 09  Bratislava
Slovensko


Technická podpora

+421 222 111 321
podpora@platon.sk

Fakturačné oddelenie

+421 222 111 322
faktury@platon.sk


Bankové spojenie

Banka: Československá obchodná banka, a.s.
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
IBAN: SK68 7500 0000 0040 0318 3875


Spoločnosť je platiteľom DPH na Slovensku.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 17979/T.
Dohľad vykonáva Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50  Nitra 1.