Platon Index Chránime Vaše súkromie

Chránime Vaše súkromie

Ďakujeme za Vašu dôveru a zaväzujeme sa, že budeme chrániť Vami poskytnuté osobné údaje, ktoré ste museli uviesť pri realizácii objednávky. Potrebujeme o Vás vedieť základné informácie, aby sme Vám mohli poskytnúť služby. Osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. Z. o ochrane osobných údajov a podľa našich najlepších vedomostí o ochrane súkromia.

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov používame výhradne pre internú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Prístup k osobným údajom majú len autorizované osoby.

Osobné údaje, ktoré nám klienti poskytnú spracovávame vo vlastnom systéme pod názvom PLATON IS.

Klient pri objednaní služby vyplní jednoduchý formulár alebo nám zašle svoje údaje e-mailom. Pri objednávke vypĺňa klient tieto osobné údaje:

  • meno a priezvisko
  • adresa (ulica, popisné číslo, mesto, PSČ) vrátane krajiny, adresa doručenia, v prípade rozdielu
  • e-mailová adresa
  • telefónne číslo
  • ak nakupuje klient ako firma /živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH

Získavame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od nás zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nie je možné spracovať prijatú objednávku. Z tohto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

Náš informačný systém je hostovaný na našom serveri. Údaje sú uchovávané v chránenej databáze na našom serveri. Prístup do informačného systému je kryptovaný pomocou certifikátu SSL.

Údaje sú nutné pre evidenciu a fakturáciu. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť resp. aktualizovať prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa do administračného rozhrania.

Klienti môžu kedykoľvek ukončiť používanie našich služieb:

  • buď na základe žiadosti používateľa
  • alebo stačí neuhradiť predfaktúru za poskytované služby a služba klientom nebude ďalej poskytovaná

Naši klienti nezadávajú žiadne informácie, ktoré by sa priamo týkali práce s peniazmi na ich účtoch. Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva sú realizované priamo na stránkach ich banky, ktorá nám poskytne jedine informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby a ich meno, prípadne číslo účtu (aby sme vedeli platbu identifikovať a v prípade potreby vrátiť). V žiadnom prípade sa nedozvieme žiadne ďalšie informácie.