Čo je Platón?
Platón bol veľmi doležitý filozof starovekého Grécka, študent Sokratesa a učiteľ Aristotela. viac info...

Platon Group zastrešuje slovenskú skupinu vývojárov otvoreného softvéru. Vyvíja, spravuje, dokumentuje niekoľko úspešných open-source projektov.

Platon Technologies, s.r.o. je mladá a dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá má za cieľ prinášať otvorené technológie do komerčnej a verejnej sféry.

PLATÓN je značka, ktorá pokrýva neziskové občianske zruženie Platón a spoločnosť s ručením obmedzeným Platon Technologies, s.r.o., ktorá pokytuje aj služby Platon Webhosting.

Vznikli sme v roku 1999 ako neformálne združenie študentov FMFI UK, používateľov a aktívnych podporovateľov otvoreného softvéru. Viac informácii o našom procese formovania je možné nájsť v chronologickej histórii.

Postupom času sme sa transformovali na oficiálne právne subjekty s cieľom poskytovať našim zákazníkom kvalitné služby s vysokou pridanou hodnotou.

Navštívte našu stránku www.platon.sk.