Platon Podpora Všeobecne o MySQL databázach

Všeobecne o MySQL databázach

Súčasťou vášho webhostingového balíčka môže byť aj prístup k databázam MySQL.

MySQL je entitno-relačná databáza, ktorá sa často používa pri programovaní dynamických webstránok alebo iných web aplikácií. Weboví vývojári ju obľubujú najmä kvôli jej jednoduchosti a rýchlosti.

Viac informácií o MySQL je možné získať na stránke www.mysql.com

ROZHRANIE

Svoje databázy môžete vytvárať a nastavovať v Control Centre, ktoré je prístupné na adrese setup.platon.sk

Samotná správa vytvorených MySQL databáz sa vykonáva prostredníctvom bezpečného administračného rozhrania phpMyAdmin na adrese db.platon.sk

DATABÁZOVÝ CLUSTER

Databázy sú prevádzkované na výkonnom MySQL clusteri, skladajúceho sa z viacerých serverov. To nám okrem rozkladania záťaže a vyššieho výkonu prináša výhodu v podobe automatického obnovenia prevádzky v prípade výpadku niektorého zo serverov; jeho úlohy budú presmerované na niektorý z dostupných serverov.

ZÁLOHY

Na našom webhostingu sa nemusíte starať o manuálne zálohovanie Vašich databáz. Platon Webhosting Vám dáva k dispozícii nočné zálohy MySQL databáz. Nájdete ich v podadresári backup/ na Vašom SFTP konte.

Sú tam kompletné a konzistentné zálohy všetkých Vašich databáz za posledných 5 dní. Ďalej z každého uplynutého mesiaca tam historicky zostáva databázová záloha z prvého a 15-teho dňa v danom mesiaci. Tieto zálohy si teda cez SFTP môžete stiahnuť k sebe a nie je nutné ich manuálne vykonávať cez rozhranie phpMyAdmin.

ĎALŠIE INFROMÁCIE