Platon Tlačové správy Vylepšenie registrátorskej zmluvy so SK-NIC

Vylepšenie registrátorskej zmluvy so SK-NIC

15.1.2008
Do nového roka 2008 vstupuje spoločnosť Platon Technologies, s.r.o. s podpisom dodatku k registrátorskej zmluve číslo PLAT-0008 so správcom narodnej domény .SK, spoločnosťou SK-NIC, a.s. Tento dodatok vylepšuje doteraz platnú registrátorskú zmluvu o tzv. zbernú faktúru, ktorú registrátor obdrží od správcu vždy na konci mesiaca po zaúčtovaní všetkých domén.

Konateľ spoločnosti Platon Technologies, s.r.o. Ondrej Jombík menuje hneď celý rad výhod, ktorý z podpisu registrátorského dodatku vyplývajú. Spomína menej réžie vynaloženej na spracovanie požiadavky na predĺženie domény, sprehľadnenie registračného procesu domény a v neposlednom rade aj menej daňových dokladov medzi oboma spoločnosťami. "Za uplynulý rok 2007 sme zaznamenali takmer 150% nárast spravovaných .SK domén, preto sme začali zaoberať optimalizáciou procesov v rámci našej firmy. Zberná faktúra je jedným z viacerých vylepšení, ktoré budeme v dohľadnej dobe zavádzať do praxe," uvádza vo svojom stanovisku.

Ako dodáva riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a.s. Patrik Krauspe: "Programovo sa znažíme o dobrú a korektnú spoluprácu so všetkými slovenskými registrátormi, preto vítame každú možnosť o zlepšenie vzájomných obchodných vzťahov."

Tento druh kooperácie medzi správcom národnej domény .SK a príslušným registrátorom umožňuje nielen efektívnejšiu komunikáciu, ale poskytuje tiež nepriamu ochranu pred výpadkom či nefunkčnosťou bankových a platobných systémov.


Platon Webhosting je projekt bezpečného webhostingu pre zákazníkov vyžadujúcich vysoký stupeň ochrany osobných údajov a seriózne zabezpečenie proti kompromitácii ich e-mailových schránok či webovej prezentácie.

Platon Technologies, s.r.o. je mladá a dynamicky rozvíjajúca sa spoločnosť, ktorá má za cieľ prinášať alternatívne softvérové riešenia postavené nad otvorenými technológiami do komerčnej a verejnej sféry.

SK-NIC, a.s. je správcom internetovej domény najvyššej úrovne .SK, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. V súčasnosti prostredníctvom bezmála troch tisíc registrátorov spravuje takmer 150 tisíc domén s koncovkou .SK. Spoločnosť sa tiež venuje osvetovej činnosti v oblasti doménových mien a internetu všeobecne, podpore projektov v záujme internetovej komunity v Slovenskej republike. SK-NIC je členom medzinárodných organizácií, ktoré združujú podobné subjekty z celého sveta (ccNSO, CENTR a ďalších).