Platon Podpora Návod na inštaláciu bezpečnostného certifikátu pre elektronický podpis Platon Technologies

Návod na inštaláciu bezpečnostného certifikátu pre elektronický podpis Platon Technologies

Elektronické faktúry od Platon Technologies sú elektronicky podpísané. Po otvorení faktúry Vás ale program, v ktorom otvoríte PDF upozorní, že podpis nie je overený.


Pre overenie podpisu je potrebné mať v operačnom systéme nainštalovaný koreňový certifikát certifikačnej autority, ktorá daný certifikát vydala. Faktúry od Platon Technologies sú podpísané certifikátom vydaným bezpečnostnou autoritou PSCA, ktorý je dostupný na adrese:

https://www.psca.sk/ca/certs/psca_ca1.der

Po zadaní tejto adresy Vás zrejme prehliadač upozorní, že certifikát na danej stránke nebol overený. Je potrebné len potvrdiť, že na danú stránku chcete skutočne prejsť a súbor s certifikátom uložiť na pevný disk v počítači.

Po otvorení súboru, kliknutím na Inštalovať certifikát..., spustíte inštaláciu


Spustí sa sprievodca inštaláciou. Na prvej obrazovke kliknite na Ďalej


V prvom kroku je potrebné vybrať umiestnenie daného certifikátu. Zmeňte voľbu na Umiestniť všetky certifikáty v nasledovnom priestore a kliknite na Prehľadávať...


Vyberte položku Dôveryhodné koreňové certifikačné autority – je dôležité, aby bol certifikát uložený práve tu, inak nemusí správne fungovať. Voľbu potvrďte tlačítkom OK.


Kliknutím na Ďalej a Dokončiť sa zavrie sprievodca inštaláciou.Po úspešnom dokončení inštalácie Vás systéme notifikuje o ukončení. Informačné okná už len potvrďte kliknutím na OK.Následne je potrebné nastaviť v programe, v ktorom otvárate PDF dokumenty, aby používal dôveryhodné certifikáty nainštalované v systéme. Najčastejšie sú tieto dokumenty otvárané v Adobe reader. V menu Adobe reader prejdite na položku Úpravy -> Predvoľby...


V ľavom menu nájdite Podpisy a následne v pravej časti obrazovky v ponuke Overenia kliknite na tlačítko Viac..


V dolnej časti okna nájdite sekciu Integrácia s Windows a zašktnite obidve políčka

  • Overovanie podpisov
  • Overovanie certifikovaných dokumentov


Nastavenia uložíte kliknutím na OK. Následne je potrebné reštartovať Adobe reader.

Od tejto chvíle už bude Váš Adobe reader dokumenty od Platon Technologies zobrazovať korektne podpísané.