Platon Podpora Nastavenie kódovania MySQL databázy

Nastavenie kódovania MySQL databázy

V závislosti na tom, v akom kódovaní sa nachádza vaša stránka by ste mali definovať kódovanie výstupných dát z MySQL databázy.

Ak budú výstupné dáta z databázy v rovnakom kódovaní ako je vaša stránka, nebudú vznikať žiadne anomálie pri znakoch obsahujúcich mäkčene alebo dĺžne.

Týmto spôsobom sa obvykle pripájate na MySQL databázu z vášho PHP skriptu:

mysql_connect('mysql.vpn.platon.sk','login','heslo');
mysql_select_db('databaza');

Ihneď po pripojení je nutné nastaviť kódovanie v akom chcete dostávať a vkladať data do databázy. Nezáleží pritom na kódovaní v ktorom beží samotná databáza (typicky UTF-8).

V strednej Európe sa používajú najčastejšie tieto tri kódovania diakritiky:

  • UTF-8     odporúčame!
  • ISO-8859-2
  • WINDOWS-1250

Pre každé z týchto kódovaní vám ponúkame inicializačné príkazy, ktoré je nutné napísať hneď za príkazy pripojenia na databázu.

UTF-8

mysql_query('SET NAMES UTF8');
mysql_query('SET COLLATION_CONNECTION=UTF8_GENERAL_CI');

ISO-8859-2

mysql_query('SET NAMES LATIN2');
mysql_query('SET COLLATION_CONNECTION=LATIN2_GENERAL_CI');

WINDOWS-1250

mysql_query('SET NAMES CP1250');
mysql_query('SET COLLATION_CONNECTION=CP1250_GENERAL_CI');