Platon Podpora Oprávnený registrátor

Oprávnený registrátor

Systém SK-NIC vyžaduje, aby ste pre registráciu domén mali aspoň jedného oprávneného registrátora, ktorý je evidovaný v SK-NICu.

Oprávnených registrátorov ale môžete mať aj viacero.

Pokiaľ si chcete pridať Platon Technologies ako oprávneného registrátora, postupujte prosím podľa tohto návodu:

Na stránke www.sk-nic.sk kliknite na formulár F7 - Zmena údajov užívateľa Vpravo vyplňte potrebné údaje a kliknite na odoslať


Objaví sa výpis údajov o Vašom identifikátore, ktoré môže upravovať. Prejdite na poslednú sekciu Oprávnení registrátori. Do prázdnej kolonky vpíšte identifikátor PLAT-0008. Potom kliknite na odoslať a potvrďte zobrazené údaje.


Vytlačený formulár potvrďte úradne overeným podpisom a odošlite na adresu SK-NICu:
SK-NIC, a.s.
P.O.BOX 49
840 00  Bratislava 4