Platon Podpora Nastavenie automatickej odpovede na e-mailovej schránke

Nastavenie automatickej odpovede na e-mailovej schránke

Automatickú odpoveď je možné nastaviť prostredníctvom nášho webového portálu setup.platon.sk

Na konfiguračnej obrazovke daného mailboxu (záložka E-mail -> Zoznam domén -> Konkrétna doména -> Schránky -> Úprava schránky pri konkrétnom mailboxe) je potrebné zaškrtnúť políčko Dovolenka - tým sa zapne automatická odpoveď pre konkrétnu e-mailovú schránku.

Vypnutie automatickej odpovede je možné dopredu naplánovať, môžete si vybrať, či určíte konkrétny dátum, alebo definovať počet dní, po ktorých sa odpoveď vypne. Pri definovaní počtu dní platí, že odpovedač sa vypne v posledný deň počtu, ktorý zadáte. Čiže, ak v pondelok zadáte hodnotu 1, odpovedač sa vypne v utorok. Ak zadáte hodnotu 5, vypne sa v sobotu.

V ďalšej kolonke je možné zadať e-mailovú adresu, na ktorú sa automatická odpoveď nemá posielať. Ak je potrebné zadať viacero adries, zadajte prvú, potom kliknite na tlačítko Uložiť a zase na tlačítko Upraviť schránku. V danej položke sa objaví ďalšia kolonka, kde je možné zadať ďalšiu adresu.

V druhej sekcii zadajte predmet a text e-mailu, ktorý bude poslaný ako automatická odpoveď.
Nastavenia potvrďte kliknutím na tlačítko Uložiť.