Platon Podpora Prehľad faktúr vo webovom portáli

Prehľad faktúr vo webovom portáli

 • Stĺpec REG – náhľad faktúry – buď v tabuľkovej forme, alebo v PDF

 • Faktúra – v tomto stĺpci je uvedené číslo faktúry – Pokiaľ je číslo v tvare 1xxxx jedná sa o proforma faktúru.
  Proforma faktúra – nie je daňovým dokladom. Vystavujeme Vám ju kvôli kontrole a zasielame ju mailom na kontaktný e-mail. Zaplatením tejto faktúry potvrdzujete jej správnosť. Akonáhle je úhrada zaevidovaná na našom účte, vystavujeme skutočnú faktúru, ktorá je už daňovým dokladom a túto Vám následne pošleme aj poštou. Zaplatené faktúry majú už číslo v tvare aktuálny rok - číslo faktúry (napríklad 2012-1234)

 • Vystavená – Dátum vystavenia faktúry.
 • Zavináč – Indikuje, či bola faktúra odoslaná e-mailom na kontaktnú adresu uvedenú v systéme.
 • Obálka – Indikuje, či bola faktúra poslaná poštou na fakturačnú adresu v systéme.
 • Euro – Indikuje, či bola faktúra už zaplatená
 • Splatnosť – Dátum splatnosti faktúry
 • Celkom – Suma faktúry s DPH
 • Jazyk – Jazyk, v ktorom je faktúra vystavená