Platon Podpora Správa subaccountov na serveroch Platon Webhosting

Správa subaccountov na serveroch Platon Webhosting

Pod SFTP prístupom rozumieme všeobecne account aj subaccount, pretože obidva môžu mať prístup na nejaký SFTP priestor

Často nastáva situácia, že potrebujete umožniť prístup jednotlivcovi alebo skupine ľudí len na určitú časť Vášho SFTP priestoru (napríklad konkrétnemu vývojárskemu tímu na určitú doménu). Platon Webhosting Vám na tento účel prináša možnosť tvorby tzv. Subaccountov (samostatných SFTP prístupov), ktorým sa následne dá priradiť konkrétna doména alebo subdoména, na ktorú budú mať prístup. Hlavnému accountu stále ostáva kontrola nad všetkými doménami a subdoménami. Samozrejme je možné vytvárať toľko subaccountov koľko potrebujete, rovnako počet domén im priradených nie je obmedzený.

V prvom rade je potrebné vytvoriť nejaký subaccount. V ľavom menu kliknite na SFTP -> Pridať nový SFTP prístup

Do Používateľského mena doplňte názov subaccountu. Subaccounty majú vždy tvar hlavnyaccount_subaccount. Zaškrtnite Povolený prístup. Synchronizácia hesla nezaškrtávajte a posledných dvoch poliach nastavte heslo pre subaccount.

Políčko Synchronizácia hesla zaškrtnite len ak si želáte, aby subaccount mal rovnaké heslo ako hlavný account. Vo väčšine prípadov to ale nie je žiadúce.

Následne nastavenia potvrďte kliknutím na Uložiť.


Keď je už subaccount vytvorený, je mu ešte potrebné priradiť konkrétnu doménu, na ktorú má mať prístup. To je potrebné urobiť aj v prípade, že na Vašom hlavnom accounte máte len jednu doménu:

V ľavom menu kliknite na SFTP -> SFTP prístupy

Zobrazí sa tabuľka so zoznamom SFTP prístupov. V prvej časti tabuľky je vždy hlavný account a po kliknutí na znak + sa zobrazí podtabuľka so zoznamom všetkých domén a subdomén, ktoré existujú pod týmto accountom. V tejto podtabuľke sú zároveň uvedené vzťahy, ktorý subaccount má prístup na ktorú doménu (v uvedenom príklade zatiaľ neexistuje nijaké prepojenie subaccountu s doménou).

Druhá časť tabuľky je reverzom prvej. Zobrazené sú subaccounty a pri každom z nich je uvedená doména, s ktorou sú prepojené. Čiže v prvom riadku je zobrazený názov subaccountu (kliknutím na príslušné ikony ho môžeme prezerať, upravovať alebo zmazať). Pod ním sú zobrazené domény, na ktoré má prístup.

Ak chcete na SFTP niektorej domény pridať samostatný prístup, kliknite v prvej časti tabuľky na tlačítko Upraviť vedľa príslušnej domény alebo v druhej časti tabuľky na tlačítko Pripojiť pod názvom príslušného subaccountu.


Po kliknutí sa objaví roletkové menu, z ktorého je potrebné vybrať príslušnú doménu a potvrdiť kliknutím na tlačítko Pripojiť.


Na ďalšej obrazovke je možné údaje ešte raz prekontrolovať a je potrebné ich finálne potvrdiť tlačítkom Pripojiť.


V obidvoch častiach tabuľky je teraz vidno vzťah subaccountu a domény. Čiže subaccount scptest_test má teraz prístup na doménu platontest.sk, ale nemá prístup na doménu scptest3.sk (v prípade potreby mu je možné tento prístup vytvoriť, takže by mal prístup na obidve domény). Subaccount scptest_test2 nemá prístup na nijakú doménu. Hlavný account scptest má prístup na obidve domény platontest.sk aj scptest3.sk (hlavný account má vždy prístup na všetky domény).


Pokiaľ má už subaccountu vytvorený prístup na SFTP niektorej domény, je možné mu tento prístup odobrať priamo v tejto podtabuľke kliknutím na tlačítko X.