Platon Podpora Nastavenie spúšťania automatických skriptov na webstránke

Nastavenie spúšťania automatických skriptov na webstránke

V tejto sekcii je možné nastaviť automatické spúšťanie skriptov na Vašej stránke.

Nastavenie je jednoduché, do kolonky Vykonávaná URL zadajte plnú cestu k danému skriptu. Ďalej nastavte Interval, ako často sa má skript vykonávať.

V pravej časti nastavte Prihlasovacie údaje na SFTP priestor Vašej domény.

O vykonaní skriptov môžete byť notifikovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý môžete zadať do kolonky Nofitikácia e-mailom.