Platon Podpora Postup registrácie SK-NIC domény

Postup registrácie SK-NIC domény

Správcom domény .SK je spoločnosť SK-NIC, a.s..

Existujú u nás dva typy registrácie .SK domény: Klasická a zrýchlená.

Našim zákazníkom odporúčame klasickú registráciu.

Pokiaľ ste však zahraničným subjektom bez registrácie v Slovenskej republike, musíte použiť zrýchlenú registráciu. Je to kvôli zastaralým pravidlám SK-NIC, ktoré neboli roky aktualizované, a ktoré neumožňujú vlastniť SK doménu nikomu mimo Slovenska.

KLASICKÁ REGISTRÁCIA

Pri klasickej registrácii je vlastníkom .SK domény subjekt, ktorý si o ňu prostredníctvom nás požiada. Aby ste sa vy alebo subjekt, ktorý zastupujete (firmu, organizáciu, atď.), mohli stať vlastníkom .SK domény, musíte sa zaregistrovať v systéme SK-NIC.

 1. Choďte na stránku www.sk-nic.sk
 2. Kliknite na tlačivo F1 - Žiadosť o štatút užívateľa
 3. Tlačivo vyplňte a vytlačte.
  Do kolonky Oprávnení registrátori zadajte PLAT-0008.
 4. Štatutárny zástupca tlačivo podpíše, a ak subjekt disponuje pečiatkou aj opečiatkuje.
  Ak ide o fyzickú osobu, podpis musí byť notársky overený.
 5. Ak ste firma alebo organizácia, priložte k tlačivu fotokópiu dokumentu o pridelení IČO.
  V prípade firmy je to výpis z Obchodného registra, v prípade občianskeho združenia je to dokument zo Štatistického úradu. Fotokópia nemusí byť notársky overená.
 6. Vyplnené tlačivo spolu s prílohami pošlite na adresu SK-NICu:

  SK-NIC, a.s.
  P.O.BOX 49
  840 00  Bratislava 4

Následne vyplňte aj objednávku na našej stránke, a keď dokumenty dorazia do SK-NIC, okamžite prevedieme registráciu vybranej domény na Váš subjekt.

ZRÝCHLENÁ REGISTRÁCIA

Pri zrýchlenej registrácii sme vlastníkom domény my, tj. doména je písaná na firmu Platon Technologies, s.r.o.

V budúcnosti sa samozrejme zaväzujeme previesť doménu na príslušného vlastníka, ak nás o to požiada.

Pre zrýchlenú registráciu jednoducho vyplňte našu objednávku a do poznámky napíšte, že sa jedná o zrýchlenú registráciu domény. Takto registrovaná doména bude funkčná do niekoľkých hodín od registrácie.