Platon Podpora Konfigurácia IMAP účtu v e-mailovom klientovi Mozilla Thunderbird 3.x

Konfigurácia IMAP účtu v e-mailovom klientovi Mozilla Thunderbird 3.x

Toto je stručný návod, ako nakonfigurovať e-mailového klienta Mozilla Thunderbird pre sťahovanie pošty prostrednictvom IMAP zo schránok u Platon Webhostingu. Ako príklad je v obrázkoch uvedená schránka mailbox@testdomain.sk, ale postup je aplikovateľný pre ľubovoľnú e-mailovú schránku prevádzkovanú na našich serveroch.

Na úvodnej obrazovke Mozilla Thunderbird kliknite na Vytvoriť nový účet (pri novej inštalácii Thunderbirdu prejdite rovno na druhý krok).


Na ďalšej obrazovke vyplňte:

 • Vaše meno – bude zobrazované príjemcovi
 • E-mailová adresa - zriadená u Platon Webhostingu.
 • Heslo
Všetky potrebné prihlasovacie údaje sa nachádzajú v e-mailovej a/alebo SMS správe od Platon Webhostingu.
Kliknite na tlačítko Pokračovať.


Mozilla Thunderbird sa pokúsi nastaviť Vaše e-mailové konto automaticky. Počkajte kým sa tento proces dokončí.


Keď je proces ukončený, skontrolujte, či v riadku Prichádzajúce je typ servera IMAP. Pokiaľ nie, kliknite na tlačítko upraviť a zmeňte typ z POP na IMAP.Potom kliknite na tlačítko Manuálne nastavenie...


V ľavom menu konfiguračného okna zvoľte názov účtu, ktorý ste práve nakonfigurovali a pod ním kliknite na Nastavenie servera.
Zmeňte nasledovné atribúty:

 • Názov servera - imaps.platon.sk
 • Port - 993
 • Používateľské meno - zadajte Vaše aktuálne používateľské meno (e-mailová adresa).
V sekcii Bezpečnostné nastavenia nastavte v položke Zabezpečenie pripojenia: SSL/TLSmetódu overenia zmeňte na Normálne heslo

V spodnej časti obrazovky potom kliknite na Pokročilé...


Objaví sa nové okno, kde do políčka Priečinok na IMAP serveri napíšte INBOX. – pozor na veľké písmená a bodku na konci. Nastavenia ukončite klinutím na tlačítko OK.


Aplikácia Vás vráti späť na konfiguračné okno. V ľavom menu zvoľte Server pre odosielanie pošty (SMTP). V pravej časti obrazovky vyberte konto, ktoré bolo automaticky vytvorené a kliknite na Upraviť.


Objavia sa nastavenia SMTP servera, kde vyplňte nasledovné položky:

 • Popis servera – zvoľte ľubovolný popis
 • Názov servera – uveďte: smtps.platon.sk
 • Port pre odosielanie pošty bude 465
V časti Zabezpečenie a overenie nastavte:

 • Zabezpečenie pripojenia - SSL/TLS
 • Metóda overenia - Normálne Heslo
 • Používateľské meno – uveďte Používateľské meno prislúchajúce k danej e-mailovej schránke (e-mailová schránka).

Pre ukončenie nastavenia kliknite na tlačítko OK.


Pred prvým stiahnutím a odoslaním e-mailov si Mozilla Thunderbird od Vás vyžiada heslo pre prihlásenie sa na príslušný mailový server. Uveďte heslo, ktoré prislúcha k danej e-mailovej schránke a zaškrtnite voľbu Použiť správcu hesiel na zapamätanie tohto hesla.