STANDARD hosting
Webpriestor
bezpečný prístup SFTP
webpriestor 3 GB (3000 MB)
domény v hostingu 1
automatické subdomény
počet prístupov cez SFTP
Technológie
PHP skripty (verzia 5.2, 5.3, 5.4 alebo 7.0)
vypnutý SafeMode
súbory .htaccess a podpora mod_rewrite
ochrana prenosu dát pomocou HTTPS (SSL)
Databázy
SQLite
MySQL databázy (verzia 5.0, 5.1 alebo 5.5) 2
miesto pre databázy neobmedzene
možnosť prístupu cez bezpečný phpMyAdmin
výkonný DB cluster
E-maily
schránky 30
aliasy 30
miesto pre emaily neobmedzene
možnosť presmerovania
zabezpečený webmail
prístup pomocou POP3S/IMAPS
posielanie pomocou SMTPS
antivírova ochrana a antispam
Ostatné
web štatistiky
pravidelné zálohy webu denne
pravidelné zálohy databáz denne
pravidelné zálohy e-mailov denne
e-mailová a telefonická podpora
administračné rozhranie

4,30 € mesačne
bez DPH
-20%
zľava z objednávky